Varaus- ja peruutusehdot

Tekemällä varauksen, hyväksyt seuraavat ehdot

1. VARAUKSEN VOIMAANTULO

Paikkasi varataan sinulle lopullisesti vasta, kun varausmaksusuoritus/maksu näkyy tilillämme. Maksusuoritusta tulee tehdä eräpäivän mennessä. Varausta, jota ei ole maksettu eräpäivään mennessä, vapautetaan mahdollisille myöhemmille ja jo maksaneille osallistujille. Jos varausmaksua suoritetaan liian myöhään ja paikka tapahtumalle on siksi jo varattu toiselle, aikaisemmin maksaneelle, B WILD palauttaa maksun antamallesi pankkitilille.

2. VASTUU JA VAKUUTUKSET

Osallistujan tulee varmistaa, että kurssi tai retki on hänen fyysisen kyvyn ja osaamisen kannalta sopivalla tasolla. Varaamalla paikkaa, osallistuja hyväksyy ne riskit, jotka sisältyvät aktiiviseen erästelyyn kuten melontaan ja muihin aktiviteetteihin sekä kohteisiin matkustamiseen.

Osallistujan tulee Suomen vakuutussääntöjen mukaisesti itse huolehtia sairas- ja tapaturmavakuutuksista sekä mahdollisista matka-, matkatavara- ja peruutusturvavakuutuksista, eikä B WILD voi ottaa vastuuta mahdollisista kolmannen osapuolen (lentoyhtiöt, hotellit jne) järjestelyiden laadusta tai näiden myöhästymisistä tai muuta vastaavaa.

B WILD suosittelee että osallistuja huomioi ainakin ulkomaanmatkoissa seuraavia vakuutusehtoja:

• sairaanhoito ja tapaturman / sairauden tapahtuessa kotiinkuljetus

• henkilökohtainen tapaturmavakuutus

• omaisuuden menetys ja varkaus

• peruutussuoja (lennot, majoitus)

3.OHJELMASISÄLTÖ JA KOULUTTAJA

Luonto on dynaaminen ja joskus oikkuileva elementti. B WILDILLA on oikeus muuttaa ohjelmasisältöä, jos kouluttaja tai opas katsoo, että suunniteltu ohjelma tuo mukanaan liian isoja riskejä tai epämukavuutta osallistujille. Pakottavista syistä (sairaus tai muu vakava este), B WILDILLA on oikeus vaihtaa kouluttajaa tai opasta.

5. TURVALLISUUS SEKÄ HENKILÖ- JA VÄLINEVAHINGOT

Jokaiselle B WILDIN järjestämälle ohjelmalle on olemassa turvallisuussuunnitelma, josta B WILD kouluttaja tai opas selostaa oleelliset asiat ryhmälle. Osallistuja sitoutuu seuraamaan sekä kirjallisia että suullisia turvaohjeita. Osallistujaa, joka ei seuraa turvallisuusohjeita, voidaan tarvittaessa poistaa ryhmästä ja häneltä voi evätä pääsyä mukaan ohjelmaan kokonaan. Tällöin B WILD ei palauta osallistujamaksua.

Turvallisuuden edistämiseksi ja voidakseen ottaa mahdolliset ilmestyvät riskitilanteet huomioon, B WILD kerää osallistujilta ennakkoon terveystietoja. Osallistujan on aina kerrottava sellaisista terveys- tai muista seikoista, jotka voivat vaikuttaa osallistumiseen sekä ennakkokyselyssä että ohjelman aikana, jos huomioitavat tiedot muuttuvat. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja hävitetään ohjelman jälkeen.

Tapaturman tai välinevahingon sattuessa, osallistujan on aina ilmoitettava asiasta mahdollisimman nopeasti henkilökunnalle. Osallistuja on taloudellisesti korvausvastaava välinevahingoissa, jotka johtuvat piittaamattomuudesta välineiden käsittelyssä.

6. OSALLISTUJAN TEKEMÄ PERUUTUS

Peruutuksen sattuessa osallistujan puolesta, maksuja palautetaan seuraavin ehdoin:

B WILD palauttaa niitä osia asiakkaan suoritetuista maksuista, jotka eivät aiheuta peruuttamiskelvottomia kuluja B WILDILLE, seuraavasti:

a. Ulkomaanmatkat ja -kurssit:

• peruutus yli 30 päivää ennen tapahtumaa: 70% takaisinmaksu

• peruutus yli 15 päivää ennen tapahtumaa: 35% takaisinmaksu

• peruutus alle 15 päivää ennen tapahtumaa: ei takaisinmaksua

b. Kurssit ja retket Suomessa:

• peruutus yli 15 päivää ennen tapahtumaa: 70% takaisinmaksu

• peruutus yli 7 päivää ennen tapahtumaa: 35% takaisinmaksu

• peruutus alle 7 päivää ennen tapahtumaa: ei takaisinmaksua

Jos osallistuja poistuu tapahtumasta aikaisemmin kuin tapahtuman ilmoitettuna päätösajankohtana, tämä ei anna aihetta takaisinmaksuun tai vähennettyyn maksuun, jos asiasta ei ole sovittu etukäteen.

7. PERUUTUKSET B WILDIN PUOLESTA

Ulkoilulajit tapahtuvat dynaamisessa ympäristössä, ja sää- tai muiden olosuhteiden ollessa sellaisia, että ohjelmaa ei voi turvallisuuden tai sisällön laadun puolesta viedä läpi, B WILDILLA on oikeus siirtää tai tarvittaessa kokonaan peruuttaa ohjelmaa.

Vaarallisten olosuhteiden ilmestyessä, kuten sellainen koko ohjelman ajan kestävä raju tuuli, vaarallinen sumu, ukkonen tai muu ilmiö, jotka estävät osan jo aloitetusta tapahtumasta tai aloitettua tapahtumaa kokonaan, ja jolloin ohjelma ei ole järkevästi enää siirrettävissä, B WILD yrittää parhaansa mukaan korvata tätä ohjelmaa osittain tai kokonaan muulla, ryhmälle sopivalla, ohjelmalla. B WILD ei ole taloudellinen vastuu tällaisten tilanteiden sattuessa, ja takaisinmaksuja tehdään vain sellaisista kuluista, joita pystymme peruuttamaan.


Kun ohjelma järjestetään Suomessa, B WILD on oikeus peruuttaa koko ohjelmaa, jos ilmoittautuneita osallistujia on liian vähän ohjelman läpiviemiseksi ilman taloudellista tappiota. B WILD ilmoittaa tällaisesta peruutuksesta vähintään 15 päivää ennen tapahtumaa. Mikäli B WILD peruuttaa tapahtumaa tästä syystä, ilmoittautuneille palautetaan koko se summa, mitä he ovat maksaneet.

Kun ohjelma järjestetään muualla kuin Suomessa, B WILD ilmoittaa kun osallistujia on tarpeeksi ohjelman läpiviemiseksi. Jos B WILD peruuttaa ohjelmaa tämän jälkeen, B WILD korvaa asiakkaille kaikki maksut jotka ovat maksettu B WILDILLE.